Dr. Giovanni Mischi

formaziun y ajornamënt

  • Elauraziun y coordinaziun de proiec' de formaziun y de ajornamënt pur insegnanc' dla scola ladina
  • Organisaziun de cursc y de iadi de formaziun pur insegnanc' y direturs dla scola ladina
  • Contac' y colauraziun cun d'atres istituziuns nazionales y internazionales che à da nen fà cun la formaziun
  • Colauraziun te deplö comisciuns y grups de laûr
Email   Telefon
 
Ufize Balsan 0471 41 70 31

Strada Pintri, 29

Cassëta dla posta 386

39100 Balsan