Analisa Linguistica 2013

LAURUN DEBORIADA

Analisa linguistica 2013

RESULTAC DLA NRESCIDA

SUN LA CUMPETËNZES DE NGLËISC


N juebia, ai 6 de juni 2013 dala 10 danmesdì tl self dla cunferënzes stampa, tl “Palais Widmann”, Plaza Silvius Magnago 1, a Bulsan, an prejentà n pitl liber te cater lingac cun i resultac cumplessifs dla nrescida sun la cumpetënzes linguistiches dl nglëisc, che ie unida fata tla cuinta tlasses dla scoles elementeres y tla terza tlasses dla scoles mesanes de Gherdëina y dla Val Badia, tla cuinta tlasses dl Istitut Tecnich Economich „Raetia“ de Urtijëi y tla cuinta tlasses dl Istitut Tecnich Economich y Lizeo Linguistich de La Ila.
 

Do la paroles de salut da pert dl Assessëur ala Scola y Cultura Ladina dr. Florian Mussner y dl Ntendënt dla scoles di luesc ladins dr. Roland Verra à la pruf.a dr.a Rita Franceschini, diretëura dl Zënter Cumpetënza Lingac dl’Università Liedia de Bulsan y la dr.a Martina Irsara, tuadëura tl ciamp dla rujeneda nglëija, prejentà i scric cun si particulariteies y n ressumé di resultac cumplessifs.
Cun chësta publicazion, che ie unida a s’l dé tres na bona culaburazion danter la cuordinadëssa dl Servisc per l’evaluazion dla scoles ladines (BZ) dr.a Rosa Maria Mussner, l Zënter Cumpetënza Lingac dl’Università Liedia de Bulsan, l’Università Vita-Salute San Raffaele de Milan, y l Departimënt Educazion y Cultura Ladina, Inovazion y Consulënza, an stlut ju l’analisa dla cumpetënzes linguistiches dl ladin, tudësch, talian y nglëisc.

Tl daunì jiran inant cun d’autra nrescides sun l’ativiteies te de plu lingac tla scolines de Gherdëina y dla Val Badia y tla scoles elementeres ladines sun l’alfabetisazion trilinguala

 

 

Cuntać