Cursc de formaziun 2019/20

 

Cursc online te eXcursus - Kursstatus und Infos - Informazioni

 

Ince chësc ann vëgn les iscriziuns y les desdites fates diretamënter dal secretariat
de scora tres la cherta de iscriziun o de desdita che é da ciafé ala fin de chësta brosciüra,
sön le sit pedagogich.it o diretamënter te secretariat.
Vigni insegnant/a pó odëi i cursc atifs ia por l'ann y les iscriziuns sön le sit pedagogich.it.
Les comunicaziuns de conferma o de desdita de n curs ciafa vigni insegnant/a por e-mail.

Al é insciö de ütl che vigni insegnant/a dais jö te secretariat de scora süa misciun e-mail
ciaran da consulté regolarmënter la posta eletronica por nia suraodëi les comunicaziuns.

 

tlo pudëis ti cialé ala brosciura di cursc de furmazion o la desćiarië te forma digitela sciche file pdf.

Ajornamënt 2019/2020

Cherta de iscriziun y de desdita

Cursc online te eXcursus - Kursstatus und Infos - Informazioni

Comisciun por la formaziun y l'ajornamënt tla scora ladina 2017-18 cina 2019-20:

Carla Comploj
Maria Kostner
Giovanni Mischí
Edith Ploner
Felix Ploner
Ester Tavella
Roland Verra
Albert Videsott